Quay về
Trang chủ

Cơ chế tích hợp API với các hệ thống CRM (Slimcrm.vn, Slimemail.vn...)


Vinno chính thức hoàn tất và hỗ trợ chuyển giao tích hợp hệ thống Dieuhanhtour.vn và Bitrix 24. 
Cơ chế tích hợp giúp 2 hệ thống kết nối giữa mảng nghiệp vụ Sales và Điều hành tour, gồm:
  • Đồng bộ lịch chạy tour 
  • Đồng bộ hồ sơ chốt sales
  • Đồng bộ khách hàng (khách đặt tour)
  • Đồng bộ khoản thu 
  • Đồng bộ các khoản phụ thu phát sinh 
  • ............vv............
Bài toán đồng bộ giúp các cán bộ Kinh doanh & Điều hành tour làm việc trên từng giải pháp chuyên biệt nhưng dữ liệu kết nối chính xác theo tình huống làm việc. 
Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí